วันอังคาร, 26 พฤศจิกายน 2556 00:00 เกณฑ์การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(Edpex) Written by 
Rate this item
(3 votes)
เกณฑ์การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(Edpex)


**การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ TQA ประจำปีงบประมาณ 2556**


Laughing
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ(TOA)
Smile แผนการดำเนินงาน (TQA)
Wink
 
รายงานผลดำเนินงาน (TQA)


**เกณฑ์การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(Edpex) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 **

Smile 
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
Read 2267 times Last modified on วันพุธ, 09 กันยายน 2558 08:01

06. 2017