หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ออกหน่วยบริการประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม ณ โรงเรียนวัดปากสมุทร
วันที่ 15 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อ ...
2022-09-19 11:12:29
อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคืบหน้าการเตรียมเอกสารผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
วันที่ 12 กันยายน 2565 อาจารย์ รังสิมา พัสระ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบ ...
2022-09-19 11:00:49
บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมบริจาคโลหิต
วันที่ 7 กันยายน 2565 บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการส่ง ...
2022-09-08 10:48:47
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการVisiting professor project 2022
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการVisiting professor project 2022  ระหว่าง วันที่ 19 สิงหาคม พ. ...
2022-09-08 10:41:42
กิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
วันที่ 1 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อา ...
2022-09-05 10:53:41
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายวิชาทางการพยาบาล ในรายวิชาการรักษาโรคเบื้องต้น ประจำภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ ผ่าน Application Google Meet
วันที่ 25 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายวิชาทางการพยาบาล ในร ...
2021-12-27 11:14:10
ตัวแทนนักศึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนนักศึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ วิทยาลัยพยาบาลและสุข ...
2020-07-30 13:52:51
การประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธาน ...
2020-02-11 11:10:54
ข่าวย้อนหลัง