หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

รองคณบดี เข้าประสานงานเกี่ยวกับการส่งนักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับโรงพยาบาลอัมพวา
วันที่ 9 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจ ...
2022-03-10 09:45:51
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 8 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป ...
2022-03-10 09:33:01
โครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรมจริยธรรม : การบริการสุขภาพ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
วันที่ 4-5  มีนาคม  2565 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการส่ง ...
2022-03-08 14:53:57
โครงการอบรม "การใช้งาน Google Workspace for Teaching and Learning" ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
วันที่ 25 กมภาพันธ์ 2565 อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรม "การใช้งาน Google W ...
2022-03-07 10:58:38
ประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 9
วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบห ...
2022-03-07 10:52:17
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายวิชาทางการพยาบาล ในรายวิชาการรักษาโรคเบื้องต้น ประจำภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ ผ่าน Application Google Meet
วันที่ 25 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายวิชาทางการพยาบาล ในร ...
2021-12-27 11:14:10
ตัวแทนนักศึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนนักศึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ วิทยาลัยพยาบาลและสุข ...
2020-07-30 13:52:51
การประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธาน ...
2020-02-11 11:10:54
ข่าวย้อนหลัง