หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษา ๔ ปี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษา ๔ ปี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-05-11 12:48:08

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษา ๔ ปี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
รับสมัครระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 12 กรกฎาคม 2562 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานวิทยาลัยฯ อาคาร 37 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2160 1205-7, 0 2160 1370-1