Home > News > Public Relations > Public relations for scholarships "Water Drop Foundation" Year 2022
Public relations for scholarships "Water Drop Foundation" Year 2022

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-09-01 11:24:49

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา "มูลนิธิหยดน้ำ" ประจำปี 2565 

ทุนการศึกษาระดับม.ต้น/ม.ปลาย/ปวช./ปวส./ป.ตรี

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 กันยายน 2565 

สมัครและส่งเอกสารประกอบทางอีเมลล์เท่านั้น

ผู้กู้กยศ.สามารถสมัครได้

ผู้สมัครศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลเท่านั้น

นักเรียนสามารถสมัครเองได้โดยไม่ต้องผ่านโรงเรียนแต่ต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียนตามข้อกําหนดการรับทุน


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/.../1hVqHVXH481Kigu8rRjOVdjuslaT...