Home > News > Public Relations > Fill out the request for activity code. Academic Year 2562
Fill out the request for activity code. Academic Year 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-05-30 10:14:13

นักศึกษา รหัส 62 ที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว

อย่าลืม‼️ ทำการกรอกข้อมูลขอรับรหัสกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
เข้าสู่การกรอกข้อมูล ด้วยการแสกน QR Code นี้เพื่อเชื่อมต่อกับลิงค์เข้าสู่ google forms และทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกดส่ง
เมื่อเสร็จสิ้น ให้นักศึกษา รอดูประกาศรหัสกิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง ประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2562
หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาที่เรียนี่ศูนย์กรุงเทพมหานครเท่านั้น