Home > News > Public Relations > Accepting applications for selection of persons to study Bachelor's Degree, Regular Semester 2, Quota for Academic Abilities And charisma Academic year 2021
Accepting applications for selection of persons to study Bachelor's Degree, Regular Semester 2, Quota for Academic Abilities And charisma Academic year 2021

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-02-15 15:42:20

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่  20 เมษายน 2564

คุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line 0890088772

หรือโทรฝ่ายรับสมัคร 021601380

สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/

Http://www.ssru.ac.th

Line Official:@nurse.ssru

Twitter:@nursessru

IG:Nurse_CNH_SSRU_Official

Email : nurse@ssru.ac.th

Tel:0 2160 1206, 0 2160 1370