Home > News > Public Relations > Announcement of the list of English language training For undergraduate students, around June 2022, training on 11, 12, 13, 18, 19 June 2022 from 9:00 a.m. to 4:00 p.m., 5 days (30 hours).
Announcement of the list of English language training For undergraduate students, around June 2022, training on 11, 12, 13, 18, 19 June 2022 from 9:00 a.m. to 4:00 p.m., 5 days (30 hours).

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-06-14 10:41:53

ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน  มิถุนายน  2565  อบรมวันที่ 11, 12, 13, 18, 19 มิ.ย. 2565 เวลา  09.00 – 16.00 น. จำนวน  5 วัน (30 ชั่วโมง) 

ลิงก์รายชื่อแต่ละห้องอบรม

https://drive.google.com/.../1ewo3aHQPqzaHF3JX2y...

หมายเหตุ : 

1. ส่วนนักศึกษาที่ย้ายรอบการอบรมจากรอบที่ผ่านมา รายชื่อจะอยู่ที่ห้อง 1

ลิงก์ห้องอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี เดือน  มิถุนายน 2565 

ห้อง 1 : meet.google.com/cft-fcyf-tbe

ห้อง 2 : meet.google.com/nud-ypej-yag

ห้อง 3 : meet.google.com/imh-sogh-xxb

ห้อง 4  : meet.google.com/jes-xunm-ppy

**แจ้งข้อปฎิบัติในการเข้าอบรม **

-อบรมจำนวน 5 วัน จะเช็คชื่อวันละ 2 ครั้ง (ช่วงเวลา 12.00 น. และ 16.00 น.)

-ให้นักศึกษาเช็คชื่อโดยการสแกน QR CODE ที่มีรหัสและชื่อของตัวเอง (ลิงก์ QR จะแจกในห้องอบรม)

-ขาดเรียนได้ไม่เกิน 3 ครั้งเช็คชื่อ หากขาดเรียนเกินที่กำหนด จะหมดสิทธิ์สอบ และถูกย้ายไปอบรมในรอบต่อไป

-ทุกครั้งที่เข้าอบรมจะต้องแคปหน้าจอหรือถ่ายรูปตัวเองตอนกำลังอบรม ไว้เป็นหลักฐาน (ทั้งเช้าและบ่าย) เพื่อใช้ในการยืนยันการเช็คชื่อย้อนหลัง

-หากเกิดปัญหาเข้าเรียนไม่ได้หรือต้องหยุดเรียน ให้เขียนใบคำร้องออนไลน์ ทีwww.ilpc@ssru .ac.th เมนูคำร้องทั่วไป.