หน้าหลัก > ประกาศ

ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน แต่งกายด้วยผ้าไทย ในทุกวันศุกร์
ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน แต่งกายด้วยผ้าไทย ในทุกวันศุกร์ ...
2018-10-16 14:16:24
เปิดให้จองแล้วนะ ทั้งสอบและอบรม ICT สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
ICT รอบใหม่....เปิดให้จองแล้วนะ ทั้งสอบและอบรม จองได้เลยที่ >>> www.ict.ssru.ac.th ...
2018-10-01 14:06:31
รับสมัครขอทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรับสมัครขอทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 13 ประจ ...
2018-10-01 14:03:13
นักศึกษาชายที่มีความประสงค์จะทำการผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักศึกษาชาย ที่มีความประสงค์จะทำการผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึ ...
2018-09-10 09:59:02
กำหนดรอบจองสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 61
กำหนด รอบจองสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 61 [ ฟรีค่าลงทะเบียนสอบครั้งแรก ...
2018-09-10 09:59:48
ประกาศย้อนหลัง