หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > รับสมัครขอทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครขอทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-10-01 14:03:13

ประกาศรับสมัครขอทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561
เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตรในระดับการศึกษานั้นๆ

นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ตามลิงค์ที่แนบ

https://drive.google.com/open… 

และส่งใบสมัครขอรับทุนภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ฝ่ายทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-160 1354