หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวน่าชื่นชม ยินดี > ศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รับประกาศเกียรติคุณ ด้านการบริการดีเยี่ยม จากโรงพยาบาลสินแพทย์
ศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รับประกาศเกียรติคุณ ด้านการบริการดีเยี่ยม จากโรงพยาบาลสินแพทย์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-03-13 11:56:15


ศิษย์เก่า ว.พยาบาลฯ รับประกาศเกียรติคุณ  ด้านการบริการดีเยี่ยม จากโรงพยาบาลสินแพทย์

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยวัฒน์ ธิศาเวช พยาบาลห้องฉุกเฉิน ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รุ่นที่ 4 เนื่องในโอกาสได้ รับประกาศเกียรติคุณพนักงานโรงพยาบาลสินแพทย์ จากกรณีที่ผู้รับบริการได้ชื่นชมพนักงานของโรงพยาบาลผ่านช่องทางการตอบแบบสอบถามของโรงพยาบาล

#SSRU

#CNHSSRU

#SDGs_SSRU

Http://www.nurse.ssru.ac.th

Http://www. ssru.ac.th/

Line Official: ค้นหา Line: nurse.ssru ในช่องแชท หรือ เพิ่มเพื่อน @580wqrnl

Twitter:@nursessru

IG:Nurse_CNH_SSRU_Official

Email : nurse@ssru.ac.th

Tel : 034 773 907