หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-03-29 13:10:19

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

⭐️โอกาศดีๆมาแล้ว มาเปิดโลกความรู้ใหม่ๆกับ SET e-Learning นับชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ
‼️ พิเศษ ปี 2567 เพิ่มหลักสูตรใหม่ 22 หลักสูตร รวมเป็น 71 หลักสูตร ‼️
เรียนจบได้ใบ Certificate จากตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถนับกิจกรรมจิตสาธารณะ กยศ.
หลักสูตรที่เคยเรียนแล้วจะสามารถนำมาส่งได้ ใบ Certificate ที่ได้รับจะต้องอยู่ในระยะเวลาทำกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567
***** ผู้กู้ยืมต้องลงทะเบียนเข้าเรียนออนไลน์ ทางเว็บไซต์ 

https://elearning.set.or.th/SETStudentLoan หรือ แอปพลิเคชัน กยศ. Connect เท่านั้น *****
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.studentloan.or.th/th/news/1678242168
----------------------------
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
☎️โทร. 02 160 1354 , 02 160 1528