หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิกอย่างเข้มข้น
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิกอย่างเข้มข้น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-01-08 12:30:28

วันที่ 7 มกราคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิกอย่างเข้มข้น จากฝ่ายการพยาบาล ณ แหล่งฝึกปฏิบัติต่างๆ ดังนี้ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชันแนล อ้อมน้อย โรงพยาบาลพญาไท1 โรงพยาบาลพญาไท2