หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-03-23 09:07:04

วันที่ 20 มีนาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม