หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (กลุ่มนักศึกษา)
ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (กลุ่มนักศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-05-01 13:13:07

ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก    (กลุ่มนักศึกษา) จากทีมนักวิจัยโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (30 เมษายน 2561)