หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเด็กและวัยรุ่น เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเด็กและวัยรุ่น เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-10-19 15:02:33

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ศิริเจริญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ร่วมด้วยอาจารย์ประจำกลุ่มวิชา เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเด็กและวัยรุ่น เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3.pdf