หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมทำความเข้าใจร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
ประชุมทำความเข้าใจร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-01-12 14:57:37

CNH, SSRU and Nursing Service of Siriraj Hospital held a meeting to discuss the evaluation methods of Nurse Internship Practice course for SSRU senior students before graduation. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมทำความเข้าใจร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เกี่ยวกับการประเมินผล การฝึกปฏิบัติ Nurse Internship course สำหรับนักศึกษาปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษา

Cr. Facebook: Dr.ponpun vorasriha