หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2561
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-02-06 10:51:54

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย         

รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ คณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2561 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

On 5 February 2018, Dr. Ponpun Vorasiha, Dean of College of Nursing and Health, SSRU, attended the University Executive Board Meeting in which SSRU President Associate Professor Dr.Luedech Girdwichai was the chair.