หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมอาจารย์และบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์
การประชุมอาจารย์และบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-03-05 12:25:09

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30 น. อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมอาจารย์และบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 26103 อาคาร 26