หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator) รุ่นที่ 2
เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator) รุ่นที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-03-13 10:38:16

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ตัวแทนจากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้แก่ อาจารย์ ดร. อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และ คุณ อัญชา แดงทองดี เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator) รุ่นที่ 2 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ. จิตเจริญ ไชยาคำ เป็นวิทยากร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สนใจรายละเอียดการสัมมนาที่นี่

http://mini-ukm18.ssru.ac.th/


ขอขอบคุณภาพจาก : PP SSRU