หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์: "Graduation and Pinning Ceremony"
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์: "Graduation and Pinning Ceremony"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-04-26 12:56:04

วันที่ 18 เมษายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์: "Graduation and Pinning Ceremony" เพื่อให้การจัดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้อง 3730