หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-01-29 14:47:27

วันที่ 26 มกราคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีอาจารย์กันยา นภาพงษ์ เป็นประธาน ณ ห้อง 3730