หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561
การประชุมอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-01-22 09:44:18

วันที่ 17 มกราคม 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Monthly conference with faculty and staff on January 17,2018 at meeting room , Faculty of Industrial Technology.

Cr. Facrbook: DrPonpun Vorasiha