หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นำเสนอโครงการย่อยเพื่อขอรับทุนจากโครงการ ออมสินยุพัฒน์รักษ์ถิ่น
นำเสนอโครงการย่อยเพื่อขอรับทุนจากโครงการ ออมสินยุพัฒน์รักษ์ถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 13:40:39

เมื่อ 9 มีนาคม 2561 นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มรภ.สวนสุนันทา ชั้น ปี 1-3 จำนวน 10 คน ภายใต้การสนับสนุนจาก อจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีฯ นำเสนอโครงการย่อยเพื่อขอรับทุนจากโครงการ ออมสินยุพัฒน์รักษ์ถิ่น ที่ มรภ.สวนสุนันทา