หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจ การ Mapping ข้อมูลกิจกรรมตามรายการรับของแต่ละหน่วยงาน
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจ การ Mapping ข้อมูลกิจกรรมตามรายการรับของแต่ละหน่วยงาน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-10-19 15:48:00

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 คุณนพปฎล อินยาศรี หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วย คุณพัชรา กล้าหาญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจ การ Mapping ข้อมูลกิจกรรมตามรายการรับของแต่ละหน่วยงาน (SNFNRT26) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” จัดโดย กองนโยบายและแผน

ภาพข่าว : PP SSRU


เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ การMapping ข้อมูลกิจกรรมตามรายรับของแต่ละหน่วยงาน.pdf