หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรับฟังความต้องการของลูกค้า (Voice of customer)
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรับฟังความต้องการของลูกค้า (Voice of customer)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-03-14 10:17:15

วันนี้ ( 9 มีนาคม 2561) ตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรับฟังความต้องการของลูกค้า   (Voice of customer) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ และให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า (ในบริบทของแต่ละหน่วยงาน) ให้ดียิ่งขึ้น
ภาพข่าว : 
PP SSRU