หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-03-05 10:57:57

College of Nursing and Health, Suan Sunandha Rajabhat University held a board meeting on 15 February 2018 at 09.30. Dr Ponpun Vorasiha, the Dean, chaired the meeting in which the management team, faculty members, and staff were present.

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

Cr. Facebook: @DrPonpun Vorasiha