หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการบริการวิชาการแก่สังคม : โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม : โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-10-19 14:30:43

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม : โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่บ้านพึ่งสุข จังหวัดราชบุรี 


โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR).pdf