หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข รณรงค์กิจกรรมอนามัยชุมชน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข รณรงค์กิจกรรมอนามัยชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:34:49

วันที่ 26 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงค์ นำนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข รณรงค์กิจกรรมอนามัยชุมชน ณ ชุมชนหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ร่วมรณรงค์กิจกรรมอนามัยชุมชน.pdf