หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมเตรียมความพร้อมการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล
ประชุมเตรียมความพร้อมการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-12-14 13:20:29

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล ณ ห้องสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 37 ชั้น 1