หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม
โครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-03-06 09:21:47


โครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม : การบริการสุขภาพและบำเพ็ญจิตสาธารณะ ระหว่างวันที่      ๓ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม จังหวัดนครราชสีมา