หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประชมสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวและกิจกรรมต่างๆบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประชมสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวและกิจกรรมต่างๆบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-09-13 15:39:32

วันที่ 11 กันยายน 2561บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประชมสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวและกิจกรรมต่างๆบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา