หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-07-16 10:48:03

วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 คุณธัญลดา เลี้ยงอยู่ และคุณวราลี พรหมปฏิมา บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน” ซึ่งจัดโดยศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ณ โรงแรม เดอะพีค จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อเรียนรู้และเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านภาษา ศาสนา สังคม วัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ และการเมือง