หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพจัดการประชุมอาจารย์และบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม 2561
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพจัดการประชุมอาจารย์และบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-05-23 10:49:45

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมอาจารย์และบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิศมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม