หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลชนะเลิศ KARUN LEAGUE CUP 2018
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลชนะเลิศ KARUN LEAGUE CUP 2018

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-07-03 11:19:30

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลชนะเลิศ KARUN LEAGUE CUP 2018 ซึ่งจัดแข่งขัน เมื่อวันที่ 4-11 พฤษภาคม 2561ที่ผ่านมา และ นาย ธนพล เตื่อยตุ่น ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมด้วย

https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/videos/2030396947214765/