หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้ารดน้ำขอพร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้ารดน้ำขอพร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:16:58

วันที่ 25 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำ       ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้ารดน้ำขอพร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา