หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:21:05

วันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ           เพื่อการพัฒนาผู้นำนักศึกษา  ณ ภูสักธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก