หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ประจำปี 2561
เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-05-22 14:24:53

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 คุณนฤมล รุ่งอินทร์ และคุณธัญลดา เลี้ยงอยู่ บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ประจำปี 2561 จัดโดยกองบริหารงานบุคคล ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม