หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วม ประชุมการอธิบายกระบวนการในการปฏิบัติงานการชำระค่าลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) และการขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน รวมทั้งปฏิทินกิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เข้าร่วม ประชุมการอธิบายกระบวนการในการปฏิบัติงานการชำระค่าลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) และการขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน รวมทั้งปฏิทินกิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-06-20 09:17:16

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 คุณสุทธิพงษ์ โตกาญจนา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคุณธัญลดา เลี้ยงอยู่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วม ประชุมการอธิบายกระบวนการในการปฏิบัติงานการชำระค่าลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง      (Free Enrollment) และการขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน รวมทั้งปฏิทินกิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น สอง อาคาร 31 จัดโดยกองนโยบายและแผน ร่วมกับกองคลังและกองบริการการศึกษา