หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์และบุคลากรเข้ารับการอบรม Google Scholar
อาจารย์และบุคลากรเข้ารับการอบรม Google Scholar

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-06-19 14:39:59

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ส่งอาจารย์และบุคลากรเข้ารับการอบรม Google Scholar ณ ห้องอบรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคุณณัฐ พลอยอ่อง เป็นวิทยากร