หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:54:20

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี