หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > งานครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-11-19 10:03:48

วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น งาน Open House 2019 กิจกรรมแสดงศักยภาพ "SMART" ของหน่วยงานจัดการศึกษา การปาฐกถาพิเศษ การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับนานาชาติ การแสดงละครเพลงใต้ร่มพระบารมี 80 ปีสวนสุนันทา การแสดงเพลงไทยครบวงจร การเสวนาวิชาชีพครู พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ การประกวดต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย