หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาจารย์ที่ปรึกษา พบ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาจารย์ที่ปรึกษา พบ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-04-10 14:46:44

วันที่ 5 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล และพบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล ณ ห้อง 3731