หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-01-07 10:41:42


วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นางธัญลดา เลี้ยงอยู่ และนางสาวพัชรา กล้าหาญ บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5