หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-10-30 09:53:05

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         (Fast Track) ด้านวิชาการและการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2561