หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ กระทรวงอุดมศึกษา สู่มหาวิทยาลัย 4.0
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ กระทรวงอุดมศึกษา สู่มหาวิทยาลัย 4.0

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-04-10 10:57:36

วันที่ 5 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ กระทรวงอุดมศึกษา สู่มหาวิทยาลัย 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลีนิค นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน

ภาพประกอบ •|โชฐิรส พลไชยมาตย์