หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการต้านความเศร้าในผู้สูงอายุด้วยการใช้กิจกรรมนันทนาการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยี่รงค์
โครงการต้านความเศร้าในผู้สูงอายุด้วยการใช้กิจกรรมนันทนาการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยี่รงค์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:51:22

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลนภาลัย จัดโครงการต้านความเศร้าในผู้สูงอายุด้วยการใช้กิจกรรมนันทนาการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กิจกรรมนันทนาการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดภาวะการเกิดโรคซึมเศร้า อีกทั้งกิจกรรมโครงการดังกล่าวเป็นการเพิ่มจำนวนฐานความรู้ในแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอีกด้วย