หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการ Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน”
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการ Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:24:08

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการ Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน” ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันรณรงค์สร้างความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงานสู่เยาวชน สร้างนิสัยความปลอดภัยให้เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยของชาติ ในการนี้ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี