หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-09-05 11:17:57

On May 18-20, 2018, SSRU College of Nursing and Health held the 2018 English Camp for junior students at Suntara Wellness Resort & Hotel, Chachoengsao Province. Being the College Dean, I opened the three-day camp by emphasizing in an opening speech the importance of English language for the students, as being a key that will open every door of opportunity along their ways. The camp was facilitated by the very energetic foreign camp instructors and full of different activities that gave the opportunity for students not only to practice English to help them improve their language skill but also to develop their entire personality, which is the very essence of regularly holding this activity.
Cr. @DrPonpun Vorasiha

ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2018, วิทยาลัย ssru ของพยาบาลและสุขภาพจัดค่ายอังกฤษ 2018 ค่ายสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ suntara รีสอร์ท & โรงแรมฉะเชิงเทรา เป็นคณบดีมหาลัยฉันเปิดค่ายสามวันโดยเน้นการพูดในคำพูดสำคัญของภาษาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนเป็นกุญแจที่จะเปิดทุกประตูของโอกาสตามวิธีของพวกเขา ค่ายถูกอำนวยความสะดวกโดยวิทยากรที่มีพลังมากและมีกิจกรรมต่างๆที่ให้โอกาสสำหรับนักเรียนไม่ใช่แค่ฝึกภาษาอังกฤษเพื่อช่วยให้พวกเขาปรับปรุงทักษะภาษาของพวกเขาแต่ยังพัฒนาบุคลิกภาพทั้งหมดของพวกเขาซึ่งเป็นแก่นแท้ของการถืออย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมนี้
Cr. @Drponpun vorasiha