หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมอาจารย์ประจำเดือนมิถุนายน 2561
การประชุมอาจารย์ประจำเดือนมิถุนายน 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-06-29 13:23:52

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมอาจารย์ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์