หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บริจาคเตียงเฟาว์เลอร์ จำนวน ๕ เตียง ให้กับศูนย์การแพทย์ชุมชนเมือง2 วัดป่าสาลวัน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บริจาคเตียงเฟาว์เลอร์ จำนวน ๕ เตียง ให้กับศูนย์การแพทย์ชุมชนเมือง2 วัดป่าสาลวัน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 13:39:51

ด้วยวัดป่าสาลวัน เปิดศูนย์การแพทย์ชุมชนเมือง2 เพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา แต่เนื่องจากในปัจจุบันการให้บริการดังกล่าวมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ทำให้เตียงสำหรับรักษาผู้ป่วยไม่เพียงพอ  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงบริจาคเตียงเฟาว์เลอร์ จำนวน ๕ เตียง ให้กับศูนย์การแพทย์ชุมชนเมือง2 วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้ามารับบริการ